Ny modell for nettleie gjelder fra 1. juli i Norge. Formålet er å utnytte strømnettet bedre ved å jevne ut forbruket over døgnet. Endringen innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk.