Siden 2019 / 2020 har det kommet en rekke henvendelser fra bedrifter som ønsker tilknytning til strømnettet eller som trenger mye mer strøm enn de bruker i dag. Henvendelsene og endringer i samfunnet gir tydelige signaler om at forbruket av strøm vil øke kraftig i årene som kommer. Som nettselskap har vi kontakt med mange som trenger strøm de nærmeste årene, og det gjøres jevnlige analyser av hvor stort behovet kan bli.

Det pågår et arbeid med å oppgradere overordnet strømnett ("fylkesveiene") på grunn av alder og tilstand, og da er det viktig med oppdaterte prognoser som gjenspeiler utviklingen så godt som mulig. Målet er at markedsanalysen skal gi gode oppdaterte prognoser.