Det er bedrifter eller næringsaktører som planlegger utvidelse av produksjon eller som skal gå fra fossile energikilder til strøm, som det ønskes svar fra. Ofte vil denne type aktivitet ha behov for å bruke større mengder strøm samtidig (høyt effektbehov). Det er selvsagt også ønskelig å få svar fra bedrifter eller utbyggere som planlegger å starte opp produksjon eller ta i bruk nye næringsområder. 

Bedrifter som skal etablere en vanlig butikk eller kun trenger kontorlokaler bruker ikke så mye strøm samtidig, og er inkludert prognoser for strømbehov som følge av vekst. Det er derfor ikke nødvendig at denne type bedrifter svarer på spørreundersøkelsen. 

Annethvert år utarbeides det en Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland. Utredningen som ble lagt fram siste kvartal 2020 viser at forbruket av strøm kan doble seg fram mot 2040, hvis de høyeste prognosene slår til. Informasjonen fra spørreundersøkelsen blir benyttet som underlag for neste kraftsystemutredning 2022.  

Målet er at markedsanalysen skal være ferdig rundt nyttår. 

DELTA I SPØRREUNDERSØKELSEN