Det er ulike årsaker til at gatelys er mørke for eksempel skade på kabel, påkjørt stolpe, feil på komponent, lyspære må skiftes osv. Hvor lang tid det tar å rette feil er veldig avhengig av årsak. 

Vi setter stor pris på at du hjelper oss ved å melde inn feil.

Meld mørke gatelys