• Inn og utkobling av sikringslister i isolerte kabelskap
    Arbeid i kundeinstallasjon som kun krever ut- og innkobling i isolert kabelskap kan utføres av montør som faglig ansvarlig har godkjent i sitt selskap. Ordningen gjelder kundeanlegg på opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern /målervern.
  • Målermontasje 

    1. De som er godkjent, kan ta ned og sette opp igjen måleren i samme anlegg. For eksempel i forbindelse med ombygging/flytting av sikringsskap. NB! Det er ikke tillatt å flytte målere mellom anlegg, det er heller ikke lov å demontere og levere inn målere som skal fjernes/opphøre.
    2. Når det er en måler med gateway som tas ned, skal måleren ikke settes opp igjen, men byttes. De som er godkjent kan bytte disse målerne selv. På Elsmart-meldingen vil det oppgis nødvendig informasjon som trengs for målerbyttet

  • Ny installasjon, nytt og sammenkobling av anlegg, byggestrømskap, øke OV
    Mer informasjon kommer her når vi er klar for utrulling av dette trinnet i starten av 2022