Faglig ansvarlig i bedriften bestemmer hvilke montører som får ta kurs som er nødvendig for å bli godkjent for selvbetjening. 
Montører må først gjennomgå kurs for inn- og utkobling av sikringslist. Neste kurstrinn som kan gjennomføres er for å ta ned og sette opp strømmåler ved ombygging og flytting av sikringsskap der det er direktemåler.  
Først når montør har godkjent kurs og fått oppdatert installtørkort i Permitto kan arbeid utføres. 
Når kurstrinn to om strømmåler er godkjent, mottar montør en epost fra Coretrek med brukernavn og passord til "montørapp" (obs. denne kan havne i søppelpost) .