Skal måleren fjernes og anlegget sammenkobles med annen måler, skal dette meldes inn via elsmart. 

Fremgangsmåte for innmelding i elsmart finner du her: Sammenkobling av anlegg (PDF, 171KB)

VIKTIG INFO:
Når det er huket av for «Sammenkobling av anlegg» er det kun opphør av måleren for det innmeldte anlegget som vil bli behandlet på denne meldingen. Lnett demonterer måler og installatør sammenkobler anlegg.
Opphørsordre vil bli opprettet etter at tidsavtale foreligger.
OBS! Har dere meldt inn flere jobber på samme installasjon som krever saksbehandling må dere vente til den/disse er blitt behandlet før dere tar kontakt for tidsavtale.