Skjema for tilknytning til strømnettet hos Lnett sendes på epost til oppdragsstyring@l-nett.no.

Dersom du har ytterligere spørsmål kan du kontakte oss via dgnett@l-nett.no.