1

Kontaktinformasjon

Navn Produksjonsenhet

Tekniske data

1. Kart med plassering av produksjonsanlegg og trase nettilknytning, målestokk 1:12500 for hele anlegget og 1:3125 for DG-enhet. Se f.eks www.statkart.no
2. Tabell/graf med profil for produksjon gjennom året og evnt opptrapping av volum til ønsket oppnåd kapasitet.
3. Tabell som viser økningen i produksjon år til år frem til planene er realisert.
4. Forenklet enlinjeskjema for nettilknytningen.