Formålet med prosjektet er å gjøre praktiske erfaringer med bruk av batteriteknologi, evaluere om batterier egner seg som spenningsstøtte, samt vurdere om denne løsningen lønner seg som permanent eller midlertidig tiltak sammenlignet med alternativet som er å oppgradere strømenettet.

Batterisystemet ble installert på Ims i Sandnes høsten 2019 i et lite 230 V luftnett med periodevis lav spenning. Systemet består av et utendørs batteriskap med 4 batterimoduler, 3 invertere og en overgangstransformator. Batteriet kan lagre 19,6 kWh og har installert effekt på 18 kW. Det er Kverneland Energi som har levert komplett batteripakke.


Batteriet er koblet til luftlinjen via et tilkoblingsskap. I skapet er det installert en automatisk strømmåler for å kontrollere energiflyten inn og ut av nettet, og en Elspec-måler. Elspec-måleren gir detaljerte målinger som skal brukes til å analysere spenningskvaliteten og evaluere virkningen av systemet.
Illustrasjon som viser komponentene i batterisystemet som grønne klosser på en linje mot høyre
Lading og utlading skal reguleres etter spenningsnivå, slik at batteriet mater inn i nettet når spenningen er under et bestemt nivå, og lades når spenningen går over et annet bestemt nivå. Det blir blant annet sett på å optimalisere responstid for spenningsreguleringen sammen med leverandøren. 

I et par grå skap i ulike størrelser står batteriet som brukes for å teste ut bruken av batteri som spenningsstøtte.I pilotprosjektet skal det testes hvilke spenningsgrenser som er optimale i forhold til lasten i nettet. Hensikten er å vurdere kost-nytte både som midlertidig og permanent utbedringstiltak, og evaluere virkningen av teknologien. Vi skal blant annet fokusere på reaksjonstiden ved spenningsvariasjoner, tap og virkningsgrad i batterisystemet.