Lnett er ett av flere nettselskap som deltar i prosjektet Connected Drone som ledes av eSmart Systems. Connected Drone-prosjektet startet opp i januar 2016. 

Nettselskaper må jevnlig foreta inspeksjon av linjer og master i strømnettet. Såkalt toppkontroll er tidligere utført med helikopter der en fotograf har tatt bilder. Bildene som blir tatt fra helikopter må etterpå gjennomgås manuelt, og det er veldig tidkrevende. 

Systemet som prosjektet bruker kan analysere like mange bilder på en time som et menneske bruker kanskje ett år på å gå gjennom.

Analyserer i sanntid
En mobile kommandosentral kalt Thundercloud benyttes i forbindelse med driftstesten. Inne i bilen er det styringssystemer med tilhørende dataskjermer hvor de blant annet kan operere kameraet på dronen. Så lenge bilen står i område med mobildekning kan bilder sendes til datasystemet som analyserer bilder i sanntid. 
Målet til prosjektet er å kunne bruke droner med kunstig intelligens også i beredskapssituasjoner. Da er det viktig å redusere tiden det tar fra feil blir meldt til sanntidsanalyse som viser avvik og uønskede elementer er klar.