Smartgrid er betegnelsen på strømnett som er mer "intelligent" fordi det blir tatt i bruk teknologi for instrumentering og kommunikasjon. Nettstasjonene i prosjektet blir helautomatisert, har installert ulike sensorer for blant annet å oppdage feil tidlig og de kan overvåkes og fjernstyres fra driftssentralen. Det er første gang at slik ny teknologi blir tatt i bruk i stor skala i den delen av strømnettet som er nærmest kundene.

Prosjektet blir støttet av Enova som ønsker å se på nytteverdien av framtidens strømnett med tanke på blant annet effektiv energibruk. 30 næringskunder vil være pilotkunder i prosjektet, 10 større kunder og 20 mindre næringskunder. Det blir gjort energianalyse, befaring og utarbeidet en rapport som danner grunnlag for å se på tiltak som kan redusere forbruk og effekt. 

Formål

Formål med prosjektet er å demonstrere praktiske og tekniske behov ved bygging og oppgradering av nettstasjoner, hvordan ulike teknologiske løsninger virker /samvirker og vurdere kostnader og nytteverdi av ny teknologi.

Denne type teknologi gir bedre oversikt over sanntidsdata for forbruk per nettstasjon, effekttopper og ledig kapasitet. 

Varighet

Prosjektet startet i 2015, og første nettstasjon i Sandnes ble oppgradert det året og viste god nytteverdi. Flere nettstasjoner ble oppgradert i 2016 og 2017. 
Prosjektet skal gå ut 2019.