Hovedmålet er å opprettholde forsyningssikkerheten i fremtidens smartgrids ved å utvikle metoder for å vurdere og håndtere trusler og sårbarheter som kan oppstå i kritiske digitale styringssystemer hos nettselskapene. 

Prosjektet eies av Lyse Elnett, og skal gjennomføres i samarbeid med Agder Energi Nett, Hafslund Nett, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og NVE.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2019-2022.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådet som et ENERGIX-prosjekt.

InterSecure er et prosjekt som fikk tilsagn om 4,7 millioner kroner fra Forskningsrådet.