Vi arbeider hele tiden med forbedringer som kan bidra til færre strømbrudd for våre kunder eller raskere feilretting hvis feil oppstår. Sensorkuler som testes ut er en spennende teknologi som kan gi oss nyttig informasjon for optimal drift av strømnettet. 

Det er Heimdall Power som står bak løsningen med sensorkule som overvåker strømnettet.  

Kulene sender informasjon om tilstanden på kraftlinjen gjennom målinger av temperatur, vibrasjon og linjesig. Dette kan for eksempel varsle nettselskapet om snø og is på linjene. 

Terje Nevland og Brage Johannessen med sensorkule i hendene.

Sensorkulene gir også informasjon om ledig kapasitet i strømnettet, som er viktig når det skal tas beslutning om å investere i nytt strømnett eller om kostbare investeringer kan utsettes. Det er mulig å bruke andre sensorer i kulen avhengig av behov.   

Kulene som er montert på kraftlinje hos oss er produsert hos Westcontrol på Tau. Heimdall bygger nå opp produksjonskapasiteten for å kunne levere på store prosjekter, og ser spennende muligheter internasjonalt.  

Inn på eiersiden
I tillegg til at sensorkuler blir prøvd ut i strømnettet til Lnett, så er Lyse-konsernet inn på eiersiden i Heimdall Power gjennom en emisjon sammen med BKK og Hafslund E-CO. De tre energiselskapene har stor tro på den norskutviklede løsningen.