Dersom du skal bruke gravemaskin, sprede gjødsel eller gjøre annet anleggsarbeid nærmere høyspentlinje enn 25 meter må du bestille en Nær Ved Avtale hos Lnett.

Avtalen om inngås er tidsbestemte (fra- til dato) og gjelder utstyret som brukes. Det betyr at det ikke er nødvendig å bestille en ny avtale hver gang maskinen, utstyret e.l. skal brukes.