Med ny nettleie får de fleste kunder større mulighet enn før til å påvirke hvor mye de betaler i nettleie. Etter 1. juli 2022 vil nettleien til privatkunder og mindre næring bestå av to ledd: Energiledd med lavere pris natt og helg og et kapasitetsledd (ersatter dagens fastledd)
Energiledd betales etter hvor mye strøm (kilowattimer) du bruker. Men etter 1. juli blir det litt billigere å bruke strøm i helg og på natt (kl 22.00 -06.00) enn på dagtid. 
I stedet for å betale fast pris per år, så betaler du etter hvor mye nettkapasitet du trenger. Det er snittet av de tre timene du brukte mest strøm samtidig forrige måned som avgjør hvilket "pristrinn" du havner på. Merk at det er snittet av samtidig forbruk i en hel klokketime som brukes.