Myndighetene ønsker å innføre en ny prismodell for nettleie, og denne kalles effekttariff. Totalbeløpet nettselskapene får inn fra sine kunder øker ikke, men det blir en omfordeling av hvem som betaler mest og minst. Kunder som bruker mye strøm på en gang, og dermed belaster strømnettet mest må med effekttariffer betale mer enn kunder som har et jevnt lavt forbruk gjennom døgnet og uken. 
Hovedmålet med ny prismodell er å få jevnet ut forbruket av strøm gjennom døgnet. Strømnettet må bygges for det maksimale strømforbruket som er en kald vinterdag, og det er kostbart. Ved at maksimalen holdes nede vil behov for investeringen holdes nede, og derav kan også nettleien holdes nede. Det er foreløpig ikke bestemt hvordan den nye prismodellen blir.