Nettselskapenes inntekter er regulert av myndighetene. Hvert nettselskap får en inntektsramme som forteller hvor mye nettselskapet totalt kan ta inn gjennom nettleie. De totale inntektene til nettselskapet endres ikke på grunn av ny nettleiemodell.