I utgangspunktet er det trolig de som har de høyeste strømtoppene som vil kunne påvirke nettleien sin mest. Har du hjemmelader for elbil og lader med høy effekt, så er det mulig å lade saktere på lavere effekt og på den måten redusere kapasitetsleddet. Har du hjemmelader kan du også vurdere å lade elbilen om natten når prisen per kilowattime er lavest. 
Men det er ikke bare de med elbil som kan påvirke nettleien. Dersom du ikke skrur på alt samtidig, men kan utsette eksempelvis vaskemaskin og tørketrommel til etter middag, så kan det påvirke nettleien du betaler. Å fordele strømforbruket gjennom dagen er nøkkelen her.
Vi ser at de som i dag har et jevnt lavt forbruk er de som har minst reell mulighet for å påvirke nettleien. Samtidig så vil kunder på det laveste kapasitetstrinnet (månedsmaks mellom 0 - 5 kilowatt), i snitt betale noe lavere nettleie enn i dag.