Kapasitetsleddet er et fast beløp som betales per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig i løpet av en time. Kapasitetsleddet er delt inn i flere trinn, hvor prisen øker per trinn. Det er det høyeste strømforbruket over en time i måneden (såkalt månedsmaks) som har betydning for hvilket trinn du havner på hver måned.
Det er viktig å være oppmerksom på at det er snittet i en klokketime som blir brukt. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke stor betydning, om det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. For eksempel vil bruk av et apparat som bruker 12 kilowatt i 10 minutter i snitt for en time utgjøre 2 kilowatt. Vaskemaskin og oppvaskmaskin bruker gjerne mye effekt i starten og slutten av en vask, men snittet over hele timen er gjerne rundt 1-1,5 kilowatt.
En kunde med eksempelvis månedsmaks på 7,8 kilowatt i løpet av en time, vil da være på trinn 2 som går fra 5-10 kW. På Min Side kan du se hva dine strømtopper er på ved å se på "effektkurver".