Den nye nettleien innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. 90 prosent av kundene til Lnett er ved innføring av ny nettleie i de to nederste pristrinnene for kapasitetsleddet. 
Den nye nettleien gjør det mulig å spare penger hvis du jevner ut forbruket gjennom døgnet. For eksempel kan de som har hjemmelader vurdere å lade elbilen sakte om natten.