De fleste kunder får litt lavere eller tilsvarende lik nettleie som i dag. Men det er også noen som får høyere nettleie hvis de ikke gjør noe for å jevne ut forbruket og få ned den høyeste strømtoppen de har i måneden. Denne nye nettleien gjør det mulig å spare penger hvis du eksempelvis har hjemmelader og kan flytte lading av elbil til natten eller du kan utsette vaskemaskinen slik at den går etter middag.