I dag er det ledig kapasitet i strømnettet i helg og natt, men dette bilde vil endre seg i år for år med overgang til flere elbiler som lades på høy ladehastighet og stadig mer som går over til å bruke strøm. 
Lnett er i gang med å oppgradere regionalnettet, "fylkesveiene" i strømnettet på grunn av alder og behov for økt kapasitet. Dersom vi ikke jevner ut forbruket, så vil behovet for å forsterke distribusjonsnettet helt fram til kunder, "sideveiene i nettet",  øke år for år framover. Distribusjonsnettet er ikke dimensjonert for slike store strømtopper som kunder har ved eksempelvis lading av elbil på 11 og 22 kilowatt. Hvis strømtopp flyttes til natt, så gir det samme behov for forsterkninger hvor strømkabler, transformatorer eller hele nettstasjoner i boligfelt må byttes ut. En ny nettstasjon har en kostnad på rundt 1,5 millioner kroner, og Lnett har per 2021 over 3900 nettstasjoner. 
Det er jevnt forbruk gjennom døgnet som er viktig når det gjelder å unngå kostbare investeringer i strømnettet før anlegget er modent for utskfitning.