Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen. 
Ny nettleie skulle vært innført 1. januar 2022, men ble utsatt til 1. juli 2022. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kunder, men på den andre siden er det positivt at ny nettleie gir større mulighet til å påvirke faktura. Du kan jevne ut forbruket gjennom døgnet, eller redusere forbruk av strøm.