Automatisk strømmåler har flere fordeler for deg som kunde og for samfunnet med elektrifiseringen som pågår. 

  • Du slipper å lese av strømforbruket og sende informasjon til nettselskapet
  • Mer eksakt strømregning siden du betaler det strømmen koster akkurat på den tiden du bruker den.
  • Bedre oversikt over strømforbruket siden du kan se hva du bruker hver dag
  • Strømbrudd kan på sikt varsles automatisk til deg som kunde og til vår driftssentral, og det bidrar til raskere feilretting. I dag er det bare de store feilene som varsles automatisk.
  • Med nye målere er det på sikt også mulig å få varsel om jordfeil og feil på spenning fra måler
  • Måler også produksjon for dem som vil produsere egen strøm.