Denne delen av tunnelen er ferdig asfaltert. Mens det ikke pågår annet arbeid i tunnelen, så kan Lnett trekke høyspentkabler og skjøte disse i egnede kabelgroper.  

- Det var spennende å være med på denne jobben, men en annen hverdag enn vi er vant til. Normalt jobber vi over bakken på kraftlinjer, så det å jobbe i tunnel har jeg ikke gjort før. Arbeidet med å trekke kabler og skjøte dem sammen gikk veldig bra. Her kom vi til dekket bord med lange rette strekk og kanaler til kablene, forteller montør Preben Salte Gimre i Lnett. 

To montører står i betongstøpt grop og skjøter kabler inne i mørk tunnel, mens prosjektleder står ved siden av og hører hvordan arbeidet går. Når verdens lengste undersjøiske tunnel bygges, så trengs det også eget strømnett i tunnelen. Totalt i er det behov for:

  • 50 nettstasjoner
  • 80 kilometer høyspentkabler
  • 80-90 kilometer med fiberkabler for å drifte strømnettet 

Den nordligste delen vil være i Fagne sitt strømnett. 
Strømnettet i den undersjøiske tunnelen bygges slik at det kan driftes som et ringnett slik at tekniske anlegg med pumper, vifter, ventilasjon og lys fortsatt virker selv om det er feil på en kabel eller en nettstasjon. Tekniske bygg, inkludert nettstasjoner, blir satt i sidetunneler. Transformatorer i nettstasjonene er fra 800 kVA til 2,5 MW, så det er store nettstasjoner. 

- Alle nettstasjoner i tunnelen vil ha sensorer for overvåking av dører, temperatur, trykk og fjernstyring av alle høyspentbrytere. Fagne og Lnett samarbeider tett for at anleggene som bygges skal være mest mulig like. Planen er at strømnettet i hele tunnelen skal kunne driftes av Fagne fra nord eller Lnett fra sør om det blir behov for det, forteller prosjektleder Harald Thue i Lnett. 

Høyspentkablene som nå er lagt kom på totalt 24 kabeltromler. De har noe ulik lengde, så her gjelder det å ha god kontroll på hvilken kabel som skal legges på hvilken del i tunnelen, slik at skjøten treffer trekkegroper som er laget. 
Montør skjøter kabler sammen