Den nye nettleien innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. 

Strømnettet må ha nok kapasitet til å tåle det aller høyeste forbruket vi har når alle bruker mye strøm samtidig. Det er dyrt å forsterke og bygge mer strømnett enn nødvendig, eller for å sammenligne med veinettet, "breie motorveier" for å unngå kø i få timer. 

Myndighetene har bestemt at alle strømkunder, både privat og næring, med et årlig forbruk under 100.000 kWh får denne nye modellen for nettleie.