Endringen innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. Kunder som jevner ut forbruket og ikke setter på alle elektriske apparater samtidig, får mulighet for å spare penger.

Strømnettet må ha nok kapasitet til å tåle forbruket vi har den kaldeste dagen når forbruket er på sitt høyeste. Det er svært kostbart å bygge mer strømnett enn nødvendig, eller for å sammenligne med veinettet, "breie motorveier" for å unngå kø i få timer. 

Dersom vi utnytter strømnettet smartere, og jevner ut forbruket gjennom døgnet vil det spare samfunnet for store investeringer i mer strømnett. Det bidrar til å holde din nettleie lavest mulig, og i tillegg sparer vi miljøet.