Våren 2022 har flere nettselskap og kundeorganisasjoner snakket sammen, og kommet med en felles anbefaling om modell for ny nettleie. Det er denne modellen Lnett nå innfører. Den nye nettleien innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. 

Strømnettet må ha nok kapasitet til å tåle det aller høyeste forbruket vi har når alle bruker mye strøm samtidig. Det er dyrt å forsterke og bygge mer strømnett enn nødvendig, eller for å sammenligne med veinettet, "breie motorveier" for å unngå kø i få timer. 

Myndighetene har bestemt at alle strømkunder, både privat og næring, med et årlig forbruk under 100.000 kWh får denne nye modellen for nettleie.