Myndighetene i Norge innfører ny nettleie for å jevne ut strømforbruket slik at strømnettet utnyttes bedre. Med ny nettleie vil kunder som har jevnt lavt forbruk betale mindre enn kunder som bruker mye strøm samtidig, og dermed belaster strømnettet mest.