De som har et lavt jevnt forbruk og dermed belaster strømnettet minst, vil med ny nettleie betale mindre enn kunder som har høye strømtopper. Kunder med høye strømtopper og høyt forbruk vil få en økning i nettleie, om de ikke gjør endringer. 

Ny nettleie
Ny nettleie vil bestå av et kapasitetsledd og et energiledd. Kapasitetsleddet erstatter dagens fastledd og er inndelt i flere trinn. Hvilket trinn du plasseres inn på hver måned, bestemmes av den høyeste strømtoppen du har i løpet av en time i måneden (såkalt månedsmaks). Det er hvor mye strøm du bruker samtidig i snitt på en time som teller.

  • Kapasitetsledd:
    Trinnene er inndelt med 5 kilowatt per trinn opp til 25 kilowatt. Deretter er trinnene inndelt med 25 kilowatt per trinn. De aller fleste kunder er på trinn 0-5 kilowatt og 5-10 kilowatt. 
  • Energiledd:
    Det vil være en pris på dagtid hverdager, og en lavere pris om natten (klokken 22.00 - 06.00) og i helgen (fredag kl 22.00 - kl 06.00 mandag).  Elavgiften som blir tatt inn sammen med nettleien fastsettes av Stortinget.

Du finner informasjon om hvor mye strøm (kW) du bruker samtidig i gjennomsnitt en time ved å logge deg inn på MinSide og gå inn på "Effektkurver".

Faktura for ny nettleie vil bestå av disse delene: 
Kapasitetsledd (kr /mnd)+ Energiledd høy (øre/kWh) + Energiledd lav (øre/kWh)
I tilegg kommer elavgift og moms som betales til staten. 

Priser for ny nettleie 
Analyser viser at de fleste kunder vil få noe lavere eller tilsvarende årlig kostnad for nettleie som i dag. Kunder som bruker mye strøm samtidig, får høyere nettleie hvis de ikke gjør endringer og jevner ut forbruket over døgnet. 8 av 10 kunder har månedsmaks under 10 kW.

Prisliste for kapasitetsledd inkludert moms
Pris per mnd med momsPris per år med moms
0-5 kW2002400
5-10 kW3253900
10-15 kW4505400
15-20 kW5756900
20-25 kW7008400
25-50 kW126315150
50-75 kW182521900
75-100 kW238828650
over 100 kW447153650

Prisene i tabellen er oppgitt med moms. I informsjonsskriv til bedrifter er priser oppgitt uten moms. 

Pris for energiledd
Energiledd uten momsEnergiledd inkl alle avgifterEnergiledd inkl alle avgifter (lav elavgift jan-mars)
Hverdag dagtid20,6 øre/kWh46,3 øre/kWh38,1 øre/kWh
Natt og helg12,6 øre/kWh36,3 øre/kWh28,1 øre/kWh

Ny regjering har foreslått lavere elavgift i perioden januar til mars 2022 (priser i høyre kolonne er med den foreslåtte rabatten). 

Lnett har laget priseksempler som viser hva endring i nettleie betyr for årlige kostnader. Skatter og avgifter til staten er inkludert i regnestykkene siden dette blir tatt inn over faktura for nettleie. 

Priseksempler satt opp for kunder som bor i leilighet, rekkehus/ enebolig og stor enebolig