De som har et lavt jevnt forbruk og dermed belaster strømnettet minst, vil med ny nettleie betale mindre enn kunder som har høye strømtopper. Hvordan nye nettleiepriser fra 1. juli 2022 slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker samtidig og når på døgnet du bruker strøm. 

Ny nettleie kort forklart

Ny nettleie vil bestå av to ledd som før, men med noen endringer. 

  • Energiledd, men lavere pris natt og helg
    Energileddet betales etter hvor mange kilowattimer strøm du bruker. Etter 1. juli 2022 vil det være en pris på dagtid, og en lavere pris om natten (klokken 22.00 - 06.00) og i helgen (fredag kl 22.00 - kl 06.00 mandag). Rundt 50 prosent av forbruket til boligkunder er allerede om natten og helgen. Men har du hjemmelader for elbil kan du spare penger ved å lade sakte om natten eller i helgen.
  • Kapasitetsledd (erstatter fastledd)
    I stedet for å betale en fast pris per måned, så vil du etter 1. juli betale etter hvor mye nettkapasitet du trenger. Det er flere pristrinn for kapasitetsleddet. Det er snittet av de tre timene du brukte mest strøm samtidig forrige måned som avgjør hvilket «pristrinn» du havner på. Merk at det er snittet av samtidig forbruk i en hel klokketime, samt høyeste timer på tre ulike dager, som brukes. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke så stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. 90 prosent av privatkunder er i de to laveste pristrinnene på kapasitetsledd. 

Avgifter til staten

I tillegg til energiledd og kapasitetsledd, så vil strømkunder fortsatt betale skatter og avgifter til staten som blir tatt inn over faktura for nettleie. Forbruksavgift på elektrisk kraft (elavgift) er 19,26 øre/kWh inkludert moms i perioden juli - desember 2022. Prisen på forbruksavgift fastsettes av Stortinget. Innbetaling til Energifondet (Enova) er på 1,0 øre/kWh og i tillegg er det 25 prosent merverdiavgift (moms). 

Finn dine strømtopper

Hvis du ikke tidligere har sett på hvor mye strøm du bruker samtidig, og lurer på hvilket pristrinn du får for kapasitetsledd, så kan du logge deg inn på MinSide og finne informasjon. Her får du opp hvor mye strøm du bruker samtidig i snitt over en time (kilowatt) og når du bruker mest strøm. Dette finner du under menypunktet "Effektkurver".

Priser etter 1. juli 2022 

Samtidig med innføring av ny modell, øker Lnett prisene. Høye strømpriser gjør at kostnadene til nettap øker, og dette skal dekkes inn via nettleien. Nettap er energi som går tapt på veien når strøm transporteres fra kraftverk og fram til kunder.

For en gjennomsnittlig kunde med et årlig forbruk på 20.000 kWh, så vil nettleien øke med rundt 125 kroner måneden. Kunder i laveste pristrinn på kapasitetsledd får en mindre økning. Sist gang Lnett økte nettleien var i 2018.

Nettselskapene i Norge er strengt regulert av lover og forskrifter. Lnett får en inntektsramme av myndighetene. Inntektsrammen skal dekke drift og vedlikehold, nettap, samt utbygging av nytt strømnett. Nettselskapene fastsetter pris på nettleie innenfor denne rammen. 

I ny modell for nettleie blir fastledd erstattet av et kapasitetsledd. 90 prosent av Lnett sine privatkunder er i de to laveste pristrinnene på kapasitetsledd. 

Prisliste for privatkunder inkl avgifter
Trinn kapasitetsleddKapasitetsledd pr mndEnergiledd dagEnergiledd natt / helg
0-5 kW250 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh
5-10 kW350 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh
10-15 kW475 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh
15-20 kW625 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh
20-25 kW750 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh
25-50 kW1500 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh

Energileddet er inkludert forbruksavgift (elavgift) på 19,26 øre/kWh inkludert moms. Prisene på kapasitetsledd er også inkludert moms. 

Prisliste næringskunder med årlig forbruk under 100.000 kWh
Trinn kapasitetsleddKapsitetsledd i mndEnergiledd dag inkl forbruksavgiftEnergiledd natt / helg inkl forbruksavgift
0-5 kW267 kr/mnd37,88 øre/kWh31,48 øre/kWh
5-10 kW347 kr/mnd37,88 øre/kWh31,48 øre/kWh
10-15 kW447 kr/mnd37,88 øre/kWh31,48 øre/kWh
15-20 kW567 kr/mnd37,88 øre/kWh31,48 øre/kWh
20-25 kW667 kr/mnd37,88 øre/kWh31,48 øre/kWh
25-50 kW1267 kr/mnd37,88 øre/kWh31,48 øre/kWh
50-75 kW1767 kr/mnd37,88 øre/kWh31,48 øre/kWh
75 -100 kW2267 kr/mnd37,88 øre/kWh31,48 øre/kWh
100 + kW4067 kr/mnd37,88 øre/kWh31,48 øre/kWh

Prisene for næring er uten moms. Pris på kapasitetsledd inkluderer Enova-avgift på 800 kr/år, mens pris for energiledd inkluderer forbruksavgift (elavgift) på 15,41 øre/kWh. Enkelte bedirfter har rett til fritak eller redusert forbruksavgift.