Nå kan du ta en enkel egenkontroll av boligen din og sjekke det elektriske anlegget. Kontrollen har ti spørsmål med tilhørende bilder eller filmsnutter som guider deg gjennom kontrollen og gir deg tips på veien.