Fra Følavika på Finnøy over mot Rennesøy.

Strand - Finnøy - Nordbø

Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.

Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune. Dette prosjektet har også ansvar for planlegging av nye  transformatorstasjoner på Tau og Finnøy. Denne kraftledningen vil bli koblet til transformatorstasjonene på Veland i Strand kommune og Nordbø på Rennesøy i Stavanger kommune. 

Den planlagte 132 kV-kraftledningen er viktig for å sikre nok kapasitet i strømnettet til å dekke næringslivets behov på Finnøy, Rennesøy og i Strand. Prosjektet vil gi en ringforbindelse som vil gi økt forsyningssikkerhet, og bidrar til at innbyggere og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i strømnettet. 

Det er i dag lite ledig kapasitet i strømnettet i dette området. Det betyr at bedrifter som har behov for mye strøm må vente med å knytte seg til strømnettet til kapasiteten er økt gjennom de ulike prosjektene som pågår, der dette er ett av dem. Det er ventet sterk vekst i strømforbruket, blant annet fra utslippsfri transport, husholdninger, drivhus, fiskeri og annen næringsvirksomhet. Et sterkt strømnett er grunnmuren for vekst og nye arbeidsplasser.

Framdriftsplan
Melding til NVE planlegges sendt i mai 2022 

Dette er gjennomført: 
Formøte og befaring med Stavanger og Strand kommuner i 2021

Stillert kart med grønn bakgrunn som illustrerer behov for nye forbindelser mellom transformatorstasjoner på Veland, Tau, Finnøy og Nordbø

Fakta

StavangerStrand
2026
Under planlegging

Kontaktpersoner

Torbjørn Grødem Prosjektleder konsesjonsprosess
934 88 619
Se e-postadresse