Fra Følavika på Finnøy over mot Rennesøy.

Strand - Finnøy - Nordbø

Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre strømforsyningen og ha nok kapasitet i området, samt gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.

Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune. Denne kraftledningen vil bli koblet til transformatorstasjonene på Veland i Strand kommune og Nordbø på Rennesøy i Stavanger kommune. Dette prosjektet har også ansvar for planlegging av nye  transformatorstasjoner på Tau og Finnøy.

Den planlagte 132 kV-kraftledningen er viktig for å sikre nok kapasitet i strømnettet til å dekke næringslivets behov på Finnøy, Rennesøy og i Strand. Deler av prosjektet er svært viktig for å sikre strømforsyningen til innbyggere og bedrifter i området. Prosjektet vil gi en ringforbindelse som øker forsyningssikkerheten, og bidrar til at innbyggere og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i denne delen av strømnettet. 

Det er ventet sterk vekst i strømforbruket, blant annet fra utslippsfri transport, husholdninger, drivhus, fiskeri og annen næringsvirksomhet. Det er i dag lite ledig kapasitet i strømnettet i dette området. 

Lnett har valgt å dele prosjektet i ulike etapper for å holde best mulig framdrift i prosjektet. Første etappe blir mellom Veland i Strand kommune og Finnøy i Stavanger kommune for å sikre økt kapasitet  til Finnøy, der det i dag ikke er mulig å knytte til nye bedrifter, samt gi strøm til utvidelser hos eksisterende bedrifter som ønsker en overgang fra fossil energi til elektrisitet.
 
Nordbø transformatorstasjon er en del av Randaberg-Rennesøy prosjektet som holder på med tilleggsutredninger nå. Som andre etappe ønsker vi å konsesjonssøke Finnøy-Nordbø-traseen når den nye stasjonen på Nordbø er konsesjonssøkt. Tredje etappe blir å søke konsesjon for strekningen Veland-Tau som blant annet inkluderer forsyning til industriområdet Nordmarka i Strand kommune. 

  • Etappe 1: Veland-Finnøy og Finnøy transformatorstasjon (planlegges konsesjonssøkt Q1 2024)
  • Etappe 2: Finnøy-Nordbø (estimeres omsøkt Q4 2024) 
  • Etappe 3: Veland-Tau og Tau transformatorstasjon (estimeres omsøkt Q4 2025)

Framdrift:

  • Fagrapporter og utredninger til konsesjonssøknad utarbeides i 2023
  • Planlegger å sende konsesjonssøknad for kraftledning mellom Veland-Finnøy og Finnøy transformatorstasjon i Q1 2024

Dette er gjennomført: 

  • Utredningsprogram vedtatt av NVE 9. juni 2023
  • Melding på høring. Frist på innspill til NVE 24. februar 2023
  • Melding til NVE sendt mai 2022
  • Lnett holdt informasjonsmøte i forkant av sending av melding 9. februar 2022
  • Formøte og befaring med Stavanger og Strand kommuner i 2021
Stillert kart med grønn bakgrunn som illustrerer behov for nye forbindelser mellom transformatorstasjoner på Veland, Tau, Finnøy og Nordbø

Fakta

StavangerStrand
2029-2030
Utarbeider konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Torbjørn Grødem Prosjektleder konsesjonsprosess
934 88 619
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse