Fra Følavika på Finnøy over mot Rennesøy.

Strand - Finnøy - Nordbø

Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.

Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune. Dette prosjektet har også ansvar for planlegging av nye  transformatorstasjoner på Tau og Finnøy. Denne kraftledningen vil bli koblet til transformatorstasjonene på Veland i Strand kommune og Nordbø på Rennesøy i Stavanger kommune. 

Den planlagte 132 kV-kraftledningen er viktig for å sikre nok kapasitet i strømnettet til å dekke næringslivets behov på Finnøy, Rennesøy og i Strand. Prosjektet vil gi en ringforbindelse som vil gi økt forsyningssikkerhet, og bidrar til at innbyggere og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i strømnettet. 

Det er i dag lite ledig kapasitet i strømnettet i dette området. Det betyr at bedrifter som har behov for mye strøm må vente med å knytte seg til strømnettet til kapasiteten er økt gjennom de ulike prosjektene som pågår, der dette er ett av dem. Det er ventet sterk vekst i strømforbruket, blant annet fra utslippsfri transport, husholdninger, drivhus, fiskeri og annen næringsvirksomhet. Et sterkt strømnett er grunnmuren for vekst og nye arbeidsplasser.

Dette er gjennomført: 

 • Melding på høring. Frist på innspill til NVE 24. februar 2023
 • Melding til NVE sendt mai 2022
 • Lnett holdt informasjonsmøte i forkant av sending av melding 9. februar 2022
 • Formøte og befaring med Stavanger og Strand kommuner i 2021

  Kart tidlig fase januar 2022
  Kart til melding
  Stillert kart med grønn bakgrunn som illustrerer behov for nye forbindelser mellom transformatorstasjoner på Veland, Tau, Finnøy og Nordbø

  Fakta

  StavangerStrand
  2027-28
  NVE behandler melding

  Kontaktpersoner

  Torbjørn Grødem Prosjektleder konsesjonsprosess
  934 88 619
  Se e-postadresse

  Kontaktpersoner

  John Ove Andreassen Grunneierkontakt
  99277804
  Se e-postadresse