Dokumentet "Beskrivelser av anleggsarbeider" gir våre krav til anleggsarbeid som utføres for Lnett. Disse krav er å anse som minimumskrav. Det kan settes høyere krav som da vil bli gjeldende på det enkelte prosjekt eller anlegg. 
 
Krav og spesifikasjoner som det blir beskrevet i hvert enkelt prosjekt, skal vektlegges over dette dokument.