Alle bestillinger om tilknytning /forsterkning eller ønske om utredning av kapasitet skal meldes inn ved å fylle ut dette skjema.

Vi har som mål å gi tilbakemelding med grovt kostnadsestimat for tilknytning eller forsterkning i strømnettet i løpet av 5 uker. På grunn av stor pågang er det dessverre lengre behandlingstid enn normalt. Kostnadsestimatet er gyldig i tre måneder etter at du har mottatt det.

3-4 uker etter at du skriftlig har akseptert kostnadsestimat vil det bli tildelt kontaktperson hos Lnett for prosjektering og gjennomføring. Det er viktig at feltet med ønsket dato for tilknytning fylles ut.  

1Utbyggingsskjema

Generelle opplysninger

Type henvendelse
 
 

Avsender


Anleggsadresse


Fakturainformasjon


Byggherre ihht BHF(Byggherreforskriften)


Byggherrenes representant(ihht BHF)


Kontaktperson/Prosjektleder

2Byggherres fremdrift

3Teknisk info om prosjektet