- Nå får vi en trygg strømforsyning for mange år framover, og det er grunnleggende for samfunnsutviklingen. Vi baserer alt på strøm både i industrien, landbruk eller hjemme, sa ordføreren.

Den nye transformatorstasjonen blir bygget på sørsiden av dagens transformatorstasjon, og vil være en stasjon Lyse Elnett og Jæren Everk skal ha sammen. Stasjonen er på totalt 1000 kvadratmeter inkludert transformatorceller, mens tomten er på 6,5 dekar. Et lag med matjord er tatt av før bygging starter, denne skal legges på tomten hvor eksisterende stasjon står i dag etter at den er revet.
​Det er Jærentreprenør som har fått kontrakten for grunnarbeid, bygg og uteområde, samt riving av gammel transformatorstasjon. Det vil gå med 125 tonn armering, og ca 7000 kvadrat med dekke skal støpes. Etter planen vil bygging av ny stasjon ta rundt halvannet år, og deretter skal den gamle stasjonen rives når den nye er i stabil i drift.

Den nye kraftlinjen mellom nye Opstad transformatorstasjon og nye Bjerkreim transformatorstasjon, som bygges av Statnett, er totalt 18 km lang. For de første 7 kilometerne i Bjerkreim, så henger kraftlinjen på samme master som skal knytte Måkaknuten vindpark til strømnettet. Arbeidet med å bygge kraftlinjen mellom Kartavoll og Opstad har planlagt oppstart i midten av mai. Berørte grunneiere og rettighetshavere vil motta informasjon i posten før oppstart. Det er Hallingmast som har fått oppdraget med å bygge ny kraftlinje. 

​Lyse Elnett har sendt konsesjonssøknad for neste delprosjekt som er ny 132 kV-linje mellom nye Opstad og nye Håland transformatorstasjoner, samt nye Håland transformatorstasjon like sør for Bryne. Presentasjon fra åpent informasjonsmøte finner du på nettsiden til prosjektet. 

- Prosjektene bidrar til å sikre en god og stabil strømforsyning, og legger til rette for næringsliv, vekst og det grønne skiftet. Det er veldig kjekt at en lokal entreprenør kan levere godt tilbud og vinne kontrakt på bygging, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett under markeringen på tomten til nye Opstad transformatorstasjon.