I forbindelse med feks ekstremvær og mye vind er det viktig å vise forsiktighet ved nærhet til luftlinjer. Vær særlig oppmerksom på disse hendelsene:

  • Linjer som har falt ned, eller henger lavt må ikke berøres og du må holde god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over linjer må ikke berøres. 

Varsle oss umiddelbart dersom du ser strømlinjer som har falt ned eller trær og gjenstander på linjene. På stolper er det ofte en gul markering høyt oppe som går rundt masten. Strømlinjer som vi har ansvar for henger over dette merket, mens telefonlinjer eller fiber henger under det gule merket. Lnett har ikke ansvar for drift og vedlikehold av gatelys. 

Det er også viktig å varsle oss dersom du ser åpne eller ødelagte kabelskap, nettstasjoner osv. Takk for at du bryr deg.

Når uhellet er ute

Ved uhell eller skader må du umiddelbart stanse arbeidet og alle maskiner. Meld alltid fra til Lnett på Tlf 51908079. Er det kritisk tast 1, og deretter 9. Lnett vil umiddelbart varsle andre relevante instanser.

Kjøretøy i berøring med høyspentlinje

  • Bli sittende i kjøretøyet til strømmen i linjen er slått av
  • Sørg for at ingen kommer i berøring med kjøretøyet
  • Må du fjerne deg fra kjøretøy pga brann, så hopp ned på bakken med bena mest mulig samlet
  • Unngå kontakt med maskin og jord samtidig

Skade på kabler og rør

Kontakt Lnett også ved små rifter og skade i isolasjon, rør eller plastkappe