Fra og med 1. januar 2021 trenger du ikke lengre søke om kompensasjon. De nye automatiske strømmålerne har bidratt til en digitalisering og modernisering av strømnettet, og gir nettselskapene bedre oversikt over blant annet strømbrudd. På bakgrunn av dette er regelverket for utbetaling av kompensasjon for langvarig strømbrudd endret. 

Satsene fra 1. januar 2021:
a) husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer, deretter 40 kroner per time
b) fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, deretter sats på 10 kroner per time

En samlet årlig utbetaling kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er: fastledd + forventet årsforbruk i kWh x pris energiledd. 

Kompensasjonen du har krav på vil automatisk bli godskrevet din faktura fra oss. Kompensasjon skal være godskrevet senest 12 uker etter strømbruddet. 

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.