Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder med tidspunkt for strømstansen. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker. Strømstansen kan ta lengre eller kortere tid enn estimert avhengig av om eksempelvis uforutsette forhold oppstår eller ikke. 

Stavanger: Mandag 11. Mars kl. 16.00 - 20.00
Berørt område: Løkkeveien 99
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Mandag 11. Mars kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: Øvre Strandgate, Nedre Strandgate, Andasmauet
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Sandnes: Fredag 08. Mars kl. 08.30 - 12.00
Berørt område: Furenesveien 
Årsak: Vedlikehold

Stavanger: Fredag 08. Mars kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: Andasmauet, Brønngata, Haugvaldstads gate, Øvre Strandgate, Tidesmauet 
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Sandnes: Torsdag 07. Mars kl. 08.00 - 14.00
Berørt område: Espelandsveien og Vassvikveien
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Torsdag 07. Mars kl. 08.00 - 14.00
Berørt område: Stavangerfjords Vei
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Hjelmeland: Torsdag 07. Mars kl. 09.00 - 14.30
Berørt område: Breiland, Breilandsneset, Fundingslandsvegen, Heggland, Hegglandsvegen, Hetland, Husstøl, Kleivaland, Kleivalandsvegen, Meland, Melandsvegen, Laugaland, Nevland, Ryfylkevegen, Tveitevegen, Vigane, Tøtland, Vormedalsvegen, Vormeland
Årsak: Fjerning av tre og reparasjon av linjetråd

Sandnes: Torsdag 07. Mars kl. 08.00 - 14.30
Berørt område: Deler av Strandgata
Årsak: Nødvendig vedlikehold

NB! Ny dato! Hjelmeland: Torsdag 07. Mars kl. 09.00 - 14.00
Berørt område: Fundingslandsvegen
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Torsdag 07. Mars kl. 16.15 - 20.00
Berørt område: Øvre Strandgate 88
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Torsdag 07. Mars kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: Andasmauet 18, Løkkeveien 87
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Torsdag 07. Mars kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: L.W. Hansens gate, Ullandhaugveien, Johannes Johnsens gate
Årsak: Bytte fordelingsskap

Sandnes: Onsdag 06. Mars kl. 08.00 - 14.00
Berørt område: Bersagelveien 
Årsak: Ombygging 

NB! Utsatt - Ny Dato! Hjelmeland: Tirsdag 05. Mars kl. 09.00 - 14.00
Berørt område: Fundingslandsvegen
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Sandnes: Tirsdag 05. Mars kl. 08.00 - 11.00
Berørt område: Sandnesveien, Rudleholsveien 
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Time: Tirsdag 05. Mars kl. 08.30 - 14.00
Berørt område: Smedavegen
Årsak: Montering av komponenter

Sandnes: Tirsdag 05. Mars kl. 08.00 - 14.00
Berørt område: Åsveien, Toppmeisveien, Blåmeisveien, Svartmeisveien
Årsak: Ombygging av lavspent nett

Time: Tirsdag 05. Mars kl. 08.30 - 15.00
Berørt område: Olsteinvegen, Øygardsholen
Årsak: Bytte skap

Sandnes (Forsand): Mandag 04. Mars kl. 09.00 - 13.00
Berørt område: Espedalsvegen, Stølsvegen, Nedre Espedal
Årsak: Rive høyspent linje og nettstasjon

Strand: Mandag 04. Mars kl. 09.00 - 12.00
Berørt område: Velandsvegen, Sørskårvegen, Buardalen 
Årsak: Fjerning av trær nær høyspent linje

Sandnes: Mandag 04. Mars kl. 09.00 - 13.00
Berørt område: Slynggata, Viggo Hansteens vei, Bakkegata
Årsak: Vedlikehold i stolpe