Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.

Sola: Tirsdag 06. Desember kl. 08.30 - 14.00
Berørte områder: Tjeltavegen, Gamle Tjeltavegen, Øvre Tjeltavegen
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Sandnes: Fredag 02. Desember kl. 09.00 - 15.00
Berørt område: Tjeldveien, Heiloveien
Årsak: Bytte fordelingsskap

Stavanger: Fredag 02. Desember kl. 09.00 - 15.00
Berørt område: Magnus Karlsons gate
Årsak: Legge om til Satema

Stavanger: Fredag 02. Desember kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: Hinnasvingene, Hindalsveien
Årsak: Skjøte om forsyningskabler

NB NYTT TIDSPUNKT!! Strand: Tirsdag 29. November Fredag 02. Desember kl. 08.00 - 15.00
Berørte områder: Øvre Barkved 
Årsak: Vedlikehold

Strand: Fredag 02. Desember kl. 09.00 - 14.00
Berørte områder: Fiskåvegen og Vervikhagen
Årsak: Fikse skap

Stavanger: Fredag 02. Desember kl. 09.00 - 15.00
Berørt område: Johannes Johnsens gate
Årsak: Legge om til Satema

Sola: Fredag 02. Desember kl. 00.00 - 05.00
Berørt område: Hamrasletta
Årsak: Skifte bryter i trafo

Time: Fredag 02. Desember kl. 09.00 - 14.00
Berørt område: Solberget
Årsak: Utskifting av komponenter

Hjelmeland: Torsdag 01. Desember kl. 09.00 - 15.00
Berørt område: Nessavegen
Årsak: Reparasjon av bryter

Gjesdal: Torsdag 01. Desember kl. 09.00 - 15.00
Berørte områder: Gjesdal, Gjesdalvegen
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Torsdag 01. Desember kl. 09.00 - 15.00
Berørt område: Gamle Grannesveg
Årsak: Flytting av kabelskap

Stavanger: Torsdag 01. Desember kl 09:00 - 15.00
Berørt område: L. W. Hansens gate, Johannes Johnsens gate, Tjensvollveien, Anders Bærheims gate
Årsak: Legge om til Satema

Stavanger: Onsdag 30. November kl. 22.00 - Torsdag 01. Desember kl. 03.00
Berørte områder: Forusveien
Årsak: Skifte skap

Stavanger: Onsdag 30. November kl. 23.00 - Torsdag 01. Desember kl. 05.00
Berørte områder: Misjonsveien ,Olaf Paulus vei, Kampens plass, Kampens gata, Seehusens gate ,Gramstadveien, Jens Tvedts gate , tanke Svilands gate , Christian Tranes gate
Årsak: Reparere bryter i nettstasjon

Stavanger: Onsdag 30. November kl. 08.30 - 14.00
Berørt område: Dugane, Duganekroken, Duganeveien, Sundelia, Kvernevikveien
Årsak: Bytte transformator og vedlikeholdsarbeid

Hjelmeland: Onsdag 30. November kl. 09.00 - 15.00
Berørte områder: Fundingslandsvegen
Årsak: Bytte master på linje

Sandnes: Onsdag 30. November kl. 09.00 - 11.00
Berørt område: Gamle Stokkaveien, Stokkaveien
Årsak: Utskifting av komponenter

Sandnes: Onsdag 30. November kl. 08.30 - 14.00
Berørt område: Krogedalveien, Søredalen
Årsak: Kioskpuss 

Sola: Onsdag 30. November kl. 09.00 - 12.00
Berørt område: Nesbu Terrasse, Marknesringen
Årsak: Vedlikehold av bryter i nettstasjon

Sola: Onsdag 30. November kl. 09.00 - 12.00
Berørt område: Sømmebakken, Sola Prestegårdsveg, Flyplassvegen
Årsak: Ombygging i strømnettet

Stavanger: Onsdag 30. November kl. 09.00 - 12.00
Berørte områder: Boknaveien
Årsak: Rette skap

Hjelmeland: Onsdag 30. November kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: Sedbergvegen, Kyrkjebøen
Årsak: Skifte trafo i nettstasjon

Stavanger: Tirsdag 29. November kl. 09.00 - 11.00
Berørte områder: Brattåsveien, Åsveien, Svend Foyns gate, Roald Amundsens vei
Årsak: Rette skap

Strand: Tirsdag 29. November kl. 08.00 - 15.00
Berørte områder: Alsvikvegen
Årsak: Skifte Stolpe og skap

Sandnes: Tirsdag 29. November kl. 09.00 - 13.00
Berørte områder: Ådnøy
Årsak: Fikse bendsling 

Sandnes: Mandag 28. November kl. 09.00 - 15.00
Berørte områder: Melsheiveien, Følhusbakken
Årsak: Skade på linjetråd