Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.

Sandnes: Fredag 31. Mars kl. 08.30 - 15.00
Berørt område: Deler av Riskaveien, Likaiveien og Nedre Livei
Årsak: Bytte bryter

Sandnes: Fredag 31. Mars kl. 08.30 - 14.00
Berørt område: Holbergsgate, St.Olavs gate
Årsak: Bytte fordelingsskap

Sola: Fredag 31. Mars kl. 08.30 - 10.30
Berørt område: Øya Flatholme, Flatholmen fyr, Rott
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Fredag 31. Mars kl. 09.00 - 13.00
Berørt område: Austre Ombovegen
Årsak: Bytte fordelingsskap

Hjelmeland: Torsdag 30. Mars kl. 09.00 - 14.00
Berørt område: Ingvaldstad
Årsak: Tilkobling av linje

Gjesdal: Torsdag 30. Mars kl. 23.00 - Fredag 31. Mars kl. 04.00
Berørt område: Indutriveien, Figgjoveien, Opstadveien
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Time: Torsdag 30. Mars kl. 09.00 - 14.00
Berørt område: Deler av Njølstadvegen
Årsak: Bytte trafobryter

Stavanger(Finnøy): Torsdag 30. Mars kl. 09.00 - 15.00
Berørt område: Hesbyvegen, Øvre Landa
Årsak: Skjøte inn kabel

Stavanger: Torsdag 30. Mars kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: Baades gate, Valberggata
Årsak: Bytte fordelingsskap og vedlikehold

Stavanger: Torsdag 30. Mars kl. 08.00 - 14.00
Berørt område: Sommerrostubben, Zetlitzveien, Fagerflåtveien, Sundtagårdsveien
Årsak: Omlegging av lavspent

Sandnes: Torsdag 30. Mars kl. 08.00 - 13.00
Berørt område: Langgata 
Årsak: Montere komponenter

Sandnes: Torsdag 30. Mars kl. 08.30 - 14.00
Berørt område: Apalveien, Eikeveien, Gamleveien
Årsak: Vedlikehold i fordelingsskap

Sandnes: Onsdag 29. Mars kl. 08.00 - 14.00
Berørt område: Prestheiveien, Klokkarveien, Prost Ottesensvei
Årsak: Bytte bardun og montere endefeste

Sola: Onsdag 29. Mars kl. 08.30 - 14.00
Berørt område: Hålandsvegen, Eikebergvegen
Årsak: Bytte fordelingsskap

Stavanger: Onsdag 29. Mars kl. 08.30 - 14.00
Berørt område: Tjensvollveien 62 og 64
Årsak: Bytte fordelingsskap

Gjesdal: Tirsdag 28. Mars kl 09.00 - 12.00
Berørt område: Hunnedalsvegen, Byrkjedal
Årsak; Omlegging av kabel

Stavanger: Tirsdag 28. Mars kl. 09.00 - 12.00
Berørt område: Nymansveien, Karlsminnegata, Buegata
Årsak: Omlegging av nett

Stavanger: Tirsdag 28. Mars kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: Asser Jåttensvei, Rogstadmyrå
Årsak: Bytte og flytte stolpe og fordelingsskap

Stavanger: Tirsdag 28. Mars kl. 08.30 - 15.00
Berørt område: Hillevågsveien, Haugvaldstadminde, Bispeladegård
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Sandnes: Tirsdag 28. Mars kl. 08.00 - 14.00
Berørt område: Kvartsveien 
Årsak: Bytte skap

Sandnes: Mandag 27. Mars kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: Søravatnet
Årsak: Bytte stolpe

Stavanger (Ombo): Mandag 27. Mars kl. 09.00 - 13.00
Berørt område: Austre Ombovegen
Årsak: Bytte fordeligsskap

Stavanger: Mandag 27. Mars kl. 08.00 - 13.00
Berørt område: Nordahl Griegs vei, Christian IVs gate , Holbergs gate 
Årsak: Vedlikehold i skap