Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.

Sandnes: Torsdag 25. August kl. 23.00 - Fredag 26. August 04.00
Berørt område: Svilandveien, Sygnaveien, Lyngnesveien
Årsak: Renngjøring av nettstasjon

Stavanger: Torsdag 25. August kl. 23.30 - Fredag 26. August 03.30
Berørt område: Haugesundsgata        
Årsak: Omlegging av lavspent

Sandnes: Torsdag 25. August kl. 08.30 - 14.00
Berørt område: Damsgård  
Årsak: Bytte strømskap

Sandnes: Onsdag 24. August kl. 11.30 - 14.00
Berørt område: Dreggveien
Årsak: Boltebytte

Time: Onsdag 24. August kl. 09.00 - 11.00
Berørt område: Brekkevegen
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Sandnes: Onsdag 24. August kl. 08.30 - 11.00
Berørt område: Amboltveien
Årsak: Boltebytte

Stavanger: Tirsdag 23. August kl. 09.00 - 15.00
Berørt område: Lagårdveien, Skjærabergveien
Årsak: Arbeid på lavspent ifm. utbygging

Stavanger: Tirsdag 23. August kl. 09.00 - 13.00
Berørt område: Lagårdveien 214, 128
Årsak: Arbeid på lavspent ifm. utbygging

Sandnes: Tirsdag 23. August kl. 08.00 - 14.00
Berørt område: Svaneveien, Heiloveien, Tjeldveien, Snipeveien, Bekkasinveien, Grågåsveien, Asheimveien, Terneveien, Måkeveien, Heigreveien, Gamle Folkvordvei
Årsak: Reparere høyspent kabel

Hjelmeland: Søndag 21. August kl. 10.00 - 12.00
Berørt område: Tytlandsvik
Årsak: Tilkobling av aggregat

Sandnes: Fredag 19. August kl. 12.00 - 14.30
Berørt område: Heigreveien
Årsak: Boltebytte

Sandnes: Fredag 19. August kl. 08.30 - 11.00
Berørt område: Amboltveien 
Årsak: Boltebytte

Sandnes: Fredag 19. August kl. 12.00 - 14.30
Berørt område: Hommersåk 
Årsak: Boltebytte

Sola: Fredag 19. August kl. 08.30 - 11.00
Berørt område: Klokkerlyngvegen
Årsak: boltebytte

Sandnes/Strand: Torsdag 18. August kl. 08.00 - 15.00
Berørt område: Skeivik, Kolabygda
Årsak: Ombygging

Sola: Torsdag 18. August kl. 11.00 - 15.00
Berørt område: Storevardarmen 
Årsak: Test av aggregat

Sandnes: Tirsdag 16. August kl. 09.00 - 12.00
Berørt område: Tjessheimveien 
Årsak: Omlegging av høyspent linje

Sola: Tirsdag 16. August kl. 08.30 - 15.00
Berørt område: Pollertvegen, Båtvegen, Notvegen, Notarmen, Dreggvegen, Dreggarmen, Ankervegen, Briggvegen, Skutevegen, Jollearmen, Skibmannsvegen
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Gjesdal: Tirsdag 16. August kl. 09.00 - 14.00
Berørt område: Hellandsvegen  
Årsak: Vedlikehold av høyspent linje

Randaberg: Tirsdag 16. August kl. 12.00 - 14.30
Berørt område: Varen 
Årsak: Boltebytte

Randaberg: Tirsdag 16. August kl. 12.00 - 14.30
Berørt område: Visteveien og Goastemmen 
Årsak: Boltebytte

Randaberg: Tirsdag 16. August kl. 08.30 - 11.00
Berørt område: Randeberggeilen 
Årsak: Boltebytte

Randaberg: Tirsdag 16. August kl. 08.30 - 11.00
Berørt område: Tungenesveien  
Årsak: Boltebytte

Sola: Tirsdag 16. August kl. 10.00 - 13.00
Berørt område: Tjeltavegen    
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Tirsdag 16. August kl. 09.00 - 14.00
Berørt område: Trålerveien  og  Nedre Vågen 
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Hjelmeland: Tirsdag 16. August kl. 10.00 - 13.00
Berørt område: Tytlansvik                                                    
Årsak: Nødvendig vedlikehold