Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.

Time: Onsdag 25. Mai kl 12.00 - 14.00
Berørt område: Traheia         
Årsak: Bytte linje

Stavanger: Onsdag 25. Mai kl 08.00 - 13.00
Berørt område: Teglverksgakken, Boganesgeilen, Murmesterveien, Blidensolstredet
Årsak: Legge om tilførsel til skap

Gjesdal: Onsdag 25. Mai kl 08.00 - 13.00
Berørt område: Hunnedalsvegen       
Årsak: Koble til ny anlegg

Sandnes: Tirsdag 24. Mai kl 23.30 - Onsdag 25. Mai kl 04.30
Berørt område: Postveien, Anne Grimdalens vei      
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Strand: Tirsdag 24. Mai kl 22.00 - Onsdag 25. Mai kl 04.00
Berørt område: Stålsvingen, Stålverksvegen, Wallemsvegen     
Årsak: Vedlikehold på høyspentkabel

Gjesdal: Tirsdag 24. Mai kl 08.00 - 16.00
Berørt område: Gjesdalvegen        
Årsak: Bytte gjennomføringer

Randaberg: Tirsdag 24. Mai kl 08.00 - 15.00
Berørt område: Ryggveien      
Årsak: Vedlikehold i lavspentstolper

Time: Mandag 23. Mai kl 08.00 - 10.00
Berørt område: Traheia         
Årsak: Bytte linje

Stavanger: Mandag 23. Mai kl 08.30 - 12.30
Berørt område: Nedre Vågen         
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Mandag 23. Mai kl 08.30 - 13.00
Berørt område: Duganekroken                                                     
Årsak: Bytte skap

Stavanger: Mandag 23. Mai kl 10.00 - 14.00
Berørt område: Søren Berners vei, Buegata, Nedstrandsgata, Figgjogata, Obrestadgata, Lysefjordgata, Karlsminnegata, Idsegata, Fisterveien        
Årsak: Oljefylling

Sandnes: Fredag 20. Mai kl 08.30 - 14.00
Berørt område: Søredalen, Høleveien, Gjesteland
Årsak: Skifte skadet isolator og defekt bryterwire

Stavanger: Fredag 20. Mai kl 08.30 - 13.00
Berørt område: Hindalsbakken         
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Stavanger: Fredag 20. Mai kl 00.00 - 06.00
Berørt område: Gamle Forusveien        
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Time:Torsdag 19. Mai kl 13.30 - 14.30
Berørt område: Rosevegen        
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Gjesdal:Torsdag 19. Mai kl 12.00 - 13.30
Berørt område: Øvra Kluge/Grovik        
Årsak: Riving av linje

Stavanger (Ombo):Torsdag 19. Mai kl 09.00 - 11.00
Berørt område: Ombo nord. Jørstad, Jørstadvågen, Vatlandsvegen, Nårstadvegen, Bandåsvegen, Tjeltveit          
Årsak: Linjearbeid

Time:Torsdag 19. Mai kl 21.00 - Fredag 20. Mai 06.00
Berørt område: Langmyra      
Årsak: Bytte trafo

Stavanger:Torsdag 19. Mai kl 09.00 - 12.00
Berørt område: Hafrsfjordgata, Furras gate, Dronning Ragnasgata, Magnus Lagabøters gate         
Årsak: Feilsøking på kabel

Stavanger:Torsdag 19. Mai kl 09.00 - 14.00
Berørt område: Havørnbrautene          
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Gjesdal: Torsdag 19. Mai kl 08.30 - 14.00
Berørt område: Edlandsgeilene
Årsak: Bytte av skap

Time: Torsdag 19. Mai kl 09.00 - 11.00
Berørt område: Kartavoll        
Årsak: Arbeid i lavspent tavle

Stavanger: Onsdag 18. Mai kl 08.30 - 15.00
Berørt område: Konservator Helliens gate, Holberg gate, Steingata, Tordenskiolds gate,Torføus gate
Årsak: Nødvendig vedlikehold 

Hjelmeland: Onsdag 18. Mai kl 09.00 - 12.00
Berørt område: Nordskår
Årsak: Oljefylling 

Gjesdal: Onsdag 18. Mai kl 09.00 - 15.00
Berørt område: Eikeskogvegen, Frafjorddalen, Hålandsvegen
Årsak: Bytte av trafo bryter

Stavanger: Mandag 16. Mai kl 12.30 - 14.30
Berørt område: Bakkehallet          
Årsak: Boltebytte

Sandnes: Mandag 16. Mai kl 09.00 - 14.00
Berørt område: Sandnesveien, Rudleholsveien
Årsak: Nyanlegg

Stavanger: Mandag 16. Mai kl 09.00 - 11.00
Berørt område: Eikegreina          
Årsak: Boltebytte

Stavanger: Mandag 16. Mai kl 08.00 - 11.00
Berørt område: Boganesveien         
Årsak: Nødvendig vedlikehold

Randaberg: Mandag 16. Mai kl 00.00 - 05.00
Berørt område: Strandbakken, Tangen, Grødemveien, Klokkerlyngveien, Røsslyngveien 
Årsak: Nødvendig vedlikehold