I Norge har vi høy produksjon av strøm fra vannkraft med store magasiner. Det gjør at vannet i magasinene kan brukes og kraft produseres når det er behov for strøm. Kraftprodusenter selger strøm, mens kraftleverandører (strømleverandører) kjøper strøm på den nordiske strømbørsen, og selger videre til sine kunder. Strømmarkedet i Norge er strengt regulert, og det er flere myndighetsorganer som overvåker markedet.

Kraftleverandør
En kraftleverandør (strømleverandør) er det selskapet du kjøper strøm fra. Du kan velge mellom mange forskjellige strømleverandører, som har noe ulike produkter, priser og avtalevilkår. Det er strømleverandøren din som fikser det meste for deg. De sender faktura, gir informasjon om ditt strømforbruk, håndterer flytting, kan endre kontaktinformasjon osv. Informasjonen du gir din strømleverandør får ditt nettselskap via en felles nasjonal database (Elhub), slik at du kun trenger å utføre endringer ett sted. 
Selv om du skifter strømleverandør betaler du fortsatt det samme i nettleie til ditt lokale nettselskap. Nettselskapet bytter du kun hvis du flytter til et område med annet nettselskap.

Nettselskap
Det lokale nettselskapet eier og er ansvarlig for drift av strømnettet i regionen eller på stedet du bor. De sørger for at strømmen blir transportert til huset ditt. Nettselskapet har monopol på sine tjenester innenfor et gitt geografiske område. Du kan derfor ikke bytte nettselskap dersom du er misfornøyd med tjenestene deres. Årsaken til dette er at det vil være svært ulønnsomt å ha konkurrerende nettselskap som bygger hvert sitt parallelle strømnett.

I Sør-Rogaland er Lnett nettselskapet for kunder i 9 kommuner. Lnett har også ansvaret for regionalnettet ("fylkesveiene" i strømnettet). 

For å forklare hvordan strømnettet er bygd opp blir det gjerne sammenlignet med veinettet. Strømnettets motorveier som frakter strøm mellom regioner i Norge og mellom Norge og utlandet blir kalt transmisjonsnett. Statnett har ansvaret for disse "motorveiene" i Norge. 
Deretter har vi regionalnettet som kan sammenlignes med fylkesveier som binder en region sammen. Det finmaskede strømnettet som frakter energi til din bolig kaller vi distribusjonsnettet. Lnett har ansvaret for "fylkesveiene" i hele Sør-Rogaland, samt ansvaret for distribusjonsnettet i 9 kommuner. 
Alle disse tre delene av strømnettet må ha nok kapasitet til å dekke samfunnets behov for strøm. På veiene kan vi ha kø, men det fungerer ikke i strømnettet. Får vi kork på strømnettet blir det mørkt.