Alle virksomheter som lovlig skal kunne prosjektere, utføre og vedlikeholde elektriske anlegg i Norge må være registrert i DSB sentrale register ”Elvirksomhetsregisteret”, tidligere kalt installatørregisteret. Registeret inkluderer tradisjonelle installatørvirksomheter, prosjekterende virksomheter og sakkyndige selskaper.

Elvirksomhetsregisteret krever identifisering via Altinn og forutsetter at installatør tildeles denne rollen av daglig leder. Identifisering via Altinn vil sikre datakvalitet og oppdatert informasjon om virksomheten.

Elsikkerhetsportalen
Lnett har en egen nettside som handler om elsikkerhet. Her er det også informasjon beregnet på elbransjen og elektroinstallatører.

På nettsiden finner du informasjon om regelverk, myndighetskrav, tilsynsarbeidet og mye annet interessant. 

ELSIKKERHETSPORTALEN

Presentasjoner fra installatørmøter og informasjonsskriv fra DLE finner du til høyre under dokumenter.