Uvær, naturhendelser, sabotasje eller tekniske problemer kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager. 

Myndighetene har laget en egen nettside hvor du får råd om hva du bør tenke gjennom og hva du bør ha som lager for å klare deg i 72 timer uten strøm. 

Råd for egenberedskap