Lnett identifiserer kvalifiserte leverandørkandidater ved søk på forhåndsdefinerte produktkoder i kvalifikasjonsordningen Achilles Utilities NCE. Leverandørkandidatene inviteres deretter til å bekrefte interessen. De som er valgt ut til å gi tilbud vil få invitasjon og tilgang til konkurransegrunnlaget. Achilles kunngjør periodisk kvalifikasjonsordningen Achilles Utilities NCE som EØS-kunngjøring (Doffin/TED).

​Leverandører som ønsker å registreres i kvalifikasjonsordningen eller å komme i kontakt med Achilles finner mer informasjon på deres nettside.
 
Anskaffelser over EØS-terskelverdiene – LOA - Forsyningsforskriftens Del II.
Ved anskaffelser omfattet av Forsyningsforskriftens Del II bruker Lnett i hovedsak Achilles Utilities NCE kvalifikasjonsordningen. Alternativt vil konkurranser kunngjøres på Doffin/TED.

Anskaffelser under EØS-terskelverdiene – LOA - Forsyningsforskriftens - Del I
Ved anskaffelser omfattet av Forsyningsforskriftens Del I (ikke krav til kunngjøring) benytter Lnett enten Achilles Utilities NCE eller retter forespørsler direkte til utvalgte leverandørkandidater.

Lyses alminnelige innkjøpsvilkår

Lnett er en del av Lysekonsernet, og Lyses Alminnelige innkjøpsvilkår legges til grunn for all levering av varer og tjenester til konsernet, såfremt ikke annet er avtalt.

Konkurransegjennomføringsverktøy

Lnett anvender Contiki som verktøy for gjennomføring av konkurranser (KGV). Leverandørkandidater som er valgt ut til å få invitasjon vil motta en e-post med påloggingsinformasjon til «Lyses forespørselsportal». Anskaffelsesdokumentene (herunder konkurransegrunnlaget), spørsmål og avklaringer, og annen relevant informasjon vil være tilgjengelig i portalen gjennom hele konkurransen.

Leverandørkandidater som ønsker å inngi tilbud må laste opp tilbudsdokumentene og bekrefte innlevering før tilbudsfristen er utløpt. Opplastede tilbud vil forbli krypterte og utilgjengelige for Lnett inntil tilbudsfristen er passert.

Mer informasjon om anskaffelser i Lysekonsernet.

Andre spørsmål vedørende våre konkurranseprosesser eller alminnelige innkjøpsvilkår kan rettes på epost til oss.