Kraftsystemutredning

Lyse Elnett har utredningsansvaret for strømnettet i Sør-Rogaland. Det blir laget en kraftsystemutredning annet hvert år.Utredningen forteller om lastutvikling, kapasitet i strømnettet for tilknytninger av nye kunder og produksjon og hvilke prosjekter som pågår for å øke kapasiteten.
Kraftsystemutredning (PDF, 6MB)

Presentasjon fra møte om kraftsystemutredning 1. desember 2020 (PDF, 7MB)

Nettutviklingsplan for sentralnett

Statnett har ansvaret for sentralnettet (tilsvarer motorveier i strømnettet) som transporterer strøm mellom regioner i Norge. Selskapet har blant annet ansvaret for prosjektet som skal gi bedre strømforsyning til Sør-Rogaland (ny linje fra Lysebotn).
Nettutviklingsplaner for sentralnettet

Bebyggelse nær høyspentanlegg

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens strålevern har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som retter seg mot kommuner og utbyggere vedrørende bebyggelse nær høyspentanlegg. Brosjyren inneholder oppdatert kunnskap samt vurderinger omkring bolig, skole og barnehage nær slike anlegg.
Informasjonsbrosjyre