Selskapet har 350 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Sandnes. Selskapet er en del av Lysekonsernet, hvor historien går tilbake til den gang strømmen ble tatt i bruk for over 100 år siden. Strømnettet er Norges viktigste infrastruktur. Forsvinner strømmen, så er det lite eller ingenting som fungerer i samfunnet, og enda mer nå når transportsektoren elektrifiseres. 

Sør-Rogaland har lenge vært en region i kraftig vekst, så en viktig oppgave er å bygge ut strømnettet for å knytte til nye kunder og sikre nok kapasitet i strømnettet slik at det er tilrettelagt for nye bedrifter og det grønne skiftet. Du finner oversikt over pågående prosjekter her. 

Overføring av strøm er en monopolvirksomhet som kontrolleres og reguleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).