Eierkommunene til konsernet: Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Bjerkreim, Kvitsøy, Klepp, Randaberg, Hå, Eigersund, Lund, Strand, Hjelmeland og Gjesdal. 

Ledergruppen i Lnett AS: 
Trond Winther, administrerende direktør
Beate Stangeland, økonomidirektør
Rannveig Eidem Norfolk, direktør Nettdrift 
Evy Thorbjørnsen, direktør Prosjektstyring
Svein Kristian Reiersen, direktør Montasje
Øystein Rian, direktør Nettplan
Lars Andre Kalve, direktør Nettstrategi og analyse
Egil Johansen, direktør Virksomhetsutvikling

Styret: 
Marianne Ånestad, styreleder
Ove Otterbech Jølbo, nestleder
Martin Langvik, styremedlem
Grethe Høiland, styremedlem
Arne Sele, styremedlem
Inge Vadla, styremedlem
Mona Johansen, styremedlem