Det skjer også store endringer i samfunnet der fossil energi fases ut, og strøm brukes i økende grad for eksempel i transportsektoren hvor hurtigbåter, ferger, busser, drosjer med mer går på strøm. Dette krever et robust strømnett med tilstrekkelig kapasitet til det økende strømforbruket. 

I Lnett har vi siden 2019 intensivert arbeidet med å oppgradere regionalnettet, eller “fylkesveiene i strømnettet”. Det er utrolig viktig at vi jobber godt i prosjektene, og klarer å holde god framdrift siden næringslivet står i kø for å få mer strøm. Det kan være oppdrettsanlegg eller gartneri som skal fra fossil energi til elektrisk kraft, landstrøm til skip, strøm til hydrogenproduksjon eller etablering av nye næringsområder og med det nye arbeidsplasser. 

Skip ligger til kai i Risavika med kabler koblet i landstrømanleggetVi er godt i gang med oppgraderingen, men har fortsatt mye godt arbeid foran oss i mange år. De store utbyggingsprosjektene står i kø, og vi jobber med å få nødvendige konsesjoner på plass. Samtidig må vi ikke glemme alle de andre prosjektene vi har, og som også er viktige. For når en kunde trenger mer strøm eller nye bedrifter vil knytte seg til, så må vi levere strøm helt fram til veggen. Det krever planlegging av dyktige prosjektingeniører som forstår kundens behov. 

Lnett står midt oppi alle endringene i samfunnet, og de store oppgavene som må løses. I framtidens kraftsystem vil det være flere store uttak av strøm og lokal produksjon ulike plasser i strømnettet. Det krever gode systemer der ny teknologi benyttes for å overvåke og drifte strømnettet. Digitalisering er et viktig stikkord både for å sikre dette, men også for å sikre god og effektiv kundebehandling. Våre folk i blant annet nettdrift, vedlikehold, nettkunde og IT jobber med å optimalisere arbeidet slik at mulige feil oppdages før de gir strømbrudd for kunder. 

Arbeidet med å drifte og vedlikeholde strømnettet på en måte som gir få strømbrudd for våre kunder blir stadig viktigere, men også mer komplisert. Ny teknologi kan være til god hjelp, men noen ganger er det fortsatt god gammeldags håndamakt som gjelder. Da er det godt å vite at vi har dyktige fagfolk på jobb. Vi er frampå og gir oss ikke før jobben er gjort. Montør jobber med å vedlikeholde strømlinje på vinterfjellet

Film som viser hvordan strøm transporteres fra kraftverk og fram til deg