Skal du rive et bygg, så husk å gjennomføre disse punktene først:

 • Send gravemelding slik at du vet hvilke kabler og rør som ligger fra og til bygget.
 • Dersom det ligger kabler og rør inn eller ut av bygget eller det står en nettstasjon i bygget, så må dette hensyntas på følgende måte
  1. Er det kabelskap eller kabler inntil bygget, så må dette meldes inn via skjema for flytting av infrastruktur. 
  2. Er det et større bygg der det er flere kabler inn og ut av bygget eller nettstasjon i bygg, så må dette meldes som henvendelse om infrastruktur i god tid før oppstart. Dersom det er andre kunder som får strøm fra samme nettstasjon må dette ivaretas før riving. 
  3. Gjelder rivingen frittstående bolighus, der strømmåleren skal opphøre må dere gi beskjed om det. Send epost til Teknisk kundeservice, teknisk@l-nett.no og skriv "Opphør av strømmåler ved riving av hus" i emnefeltet.  
 • Skal du sette opp nytt bygg på samme tomt, må du bestille tilknytning. Husk å gjøre dette i godt tid. Dersom du river et større bygg først, så kan du melde ny tilknytning i samme skjema som du melder om riving. 
   

Meld flytting av kabel, linje, kabelskap etc

BESTILL TILKNYTNING, ØKT STRØMUTTAK