For å få tilgang til den automatiske gravemeldingen må du søke om tilgang og signere på en brukeravtale som du returnerer til oss. Avtalen sier hvordan løsningen skal benyttes, og hvordan vi behandler data som kommer inn via løsningen. Du får deretter en invitasjon til innlogging sammen med brukerveiledning. 

Hvis gravemeldingen skal fornyes, må du bestille ny gravemelding. 

Det er publisert ny spesifikasjon for innmåling som gjelder fra 1. juni 2021. I tillegg skal alle innsendinger av innmålingsdata, bilder, sosi osv ha med skjema for innmåling som vedlegg. 

Automatisk gravemelding