For å få tilgang til den automatiske gravemeldingen må du søke om tilgang og signere på en brukeravtale som du returnerer til oss. Avtalen sier hvordan løsningen skal benyttes, og hvordan vi behandler data som kommer inn via løsningen. Du får deretter en invitasjon til innlogging sammen med brukerveiledning. 

Hvis gravemeldingen skal fornyes, må du bestille ny gravemelding. 

Automatisk gravemelding

All infrastruktur (ny og eksisterende) som eies av Lnett eller andre Lyse selskap skal stedfestes geografisk med x-, y- og z- koordinater i henhold til Lnett sin innmålingsspesifikasjon. Filene leveres via skjema "Leveranse av innmålingsdata" innenfor fristen som er angitt i innmålingsspesifikasjon. Utvekslingsformatet er SOSI-fil. Geotaggede bilder tatt på åpen grøft skal medfølge alle leveranser. Formatet på bilder skal være jpg. Kontrollerklæringsskjema kan lastes opp i samme leveranse. 

Leveranse av innmålingsdata