For å få tilgang til den automatiske gravemeldingen må du søke om tilgang og signere på en brukeravtale som du returnerer til oss. Avtalen sier hvordan løsningen skal benyttes, og hvordan vi behandler data som kommer inn via løsningen. Du får deretter en invitasjon til innlogging sammen med brukerveiledning. 

Hvis gravemeldingen skal fornyes, må du bestille ny gravemelding. 

Automatisk gravemelding

Se dokumentet "spesifikasjon for innmåling" for gjeldende krav. Innsending av innmålingsdata, bilder, sosi osv skjer ved å benytte "Skjema for innmåling". 

Skjema for innmåling