Vi vil vurdere behov for sikkerhetstiltak og gir nødvendige instrukser og informasjon til den som skal utføre arbeidet etter at skjema er mottatt. Arbeid må ikke starte opp før alle sikkerhetstiltak er på plass.

Det blir utpekt en sikkerhetsansvarlig som har ansvaret for å planlegge, etablere, lede og avvikle sikkerhetstiltak på arbeidsstedet. Sikkerhetsansvarlig skal om nødvendig ta kontakt med oss for å avklare spørsmål som har betydning for sikkerheten.

NB: Skal du grave, så husk at du også må få gravemelding og vi anbefaler også påvisning av kabler. Ved kryssing av kabler og rør må disse graves helt fri først.

Søk om Nær ved avtale