Lnett endret i 2023 praksis for når du trenger å inngå "Nær ved"-avtale (NVA). I disse tilfellene trenger du ikke NVA: 

Du trenger fortsatt NVA når du skal jobbe 30 meter eller nærmere en luftlinje, samt ved graving, pæling nær jordkabel med høyere spenningsnivå enn 50 kV. Vi vil vurdere behov for sikkerhetstiltak og gir nødvendige instrukser og informasjon til den som skal utføre arbeidet etter at skjema for NVA er mottatt. Arbeid må ikke starte opp før alle sikkerhetstiltak er på plass. Varigheten på NVA er beskrevet på avtalen.

NB: Skal du grave, så husk at du også må få gravemelding og vi anbefaler også påvisning av kabler. Ved kryssing av kabler og rør må disse graves helt fri først.

Søk om Nær ved avtale