For å få til fellesføring på en best mulig måte, er det viktig med god dialog mellom partene.

Fellesføring i grøft

Når dere planlegger grøfter og vil invitere oss med, så benytt skjema under. Skjema er kun en henvendelse og varsel. Vi vil så tidlig som mulig ta stilling til om vi ønsker å delta i fellesføringen, og om det er eksisterende infrastruktur i området som må ivaretas. 
Lnett har et internt koordineringsansvar i Lysekonsernet, og svarer på vegne av Lyse Fibernett, Lyse Lux og Lyse Neo om de ønsker å delta i fellesføring. 

Henvendelse om fellesføring

Fellesføring i masterekke

Lnett tilbyr fellesføring i henhold til gjeldende avtale om fellesføring av lavspenningsanlegg og ekomanlegg på samme masterekke. Avtalen er utarbeidet av Fornybar Norge, KS Bedrift og Telenor. 
Lnett gjør  en vurdering av om stolpene er dimensjonert for dette. Dersom stolper må skiftes eller styrkes, så må aktøren som utløser dette behovet dekke kostnaden. 

Før fellesføringen kan etableres, må du som søker/aktør også innhente tillatelser fra berørte grunneiere for å montere ny linje. Fellesføring skal utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006 (REN blad 5011). Samsvarserklæring og sluttrapport sendes til Lnett ved ferdigstilte anlegg. 

Når du sender inn skjema om henvendelse om fellesføring i masterekke, må du legge ved skjema fra "Avtale om fellesføring av laspenningsanlegg og ekomanlegg på samme masterekke". Aktører som ikke allerede har etablert denne avtalen, må inngå denne.

Priser og avtaleverk finner du på nettsidene til Fornybar Norge

Leie av plass i rør for framføring av ekom

Lnett tilbyr leie av plass i rør for fremføring av rør med fiberkabel. Dette gjelder selvstendige og påsveisede rør med dimensjoner < 110 mm. Integrerte rør leies ikke ut.

Aktør må inngå rammeavtale «Avtale om leie av plass i rør» (REN 218). Ved søknad om leie av rør må vedlegg 1 i avtalen legges ved. Benytt skjema «henvendelse om fellesføring».

Pris for leie av rør til ekom
OmrådetypeEnhetPris rør <20 mmPris rør 20-50 mmPris rør > 50 mmPris subbing av rør > 75 mm
SentrumsområderMeterIkke tilgjengelig60,00 krIkke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Forstad (Byggefelt, asfalterte gater, industri)Meter15,00 kr20,00 kr35,00 kr
Landsbygd (Innmark, utmark, vei u/asfalt)Meter10,00 kr13,00 kr20,00 kr
Veikryssing (Boring/graving i FV/RV)MeterIkke tilgjengelig200,00 kr200,00 kr200,00 kr

 

Henvendelse om fellesføring

Vi minner om at alle som skal grave må innhente gravemelding og inngå "Nær ved avtale" ved behov.