Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt av et prosjekt vil få nærmere informasjon etterhvert som prosjektet skrider fram. Informasjon blir sendt i posten, og det blir holdt informasjonsmøter blant annet i forbindelse med høring av melding og konsesjonssøknad.

I større utbyggingsprosjekter vil det være grunneierkontakter som du kan ta kontakt med for spørsmål og henvendelser fra grunneiere. Kontaktinformasjon finner du på nettsiden til det prosjektet som berører deg.