Vi bidrar i prosjektene på ulike måter. Det kan være med egen arbeidsinnsats, penger til støtte, samt at piloter kjøres i vårt strømnett. 

Flyfoto med dråpeikon der Risavika Havn, Sola flyplass og Forus næringsområde er markert.